Tre vàng kính chào quý khách hay đến với chúng tôi Hotline: 028.6295.7692 - 0936.963.717 - 0937.771.748 - 028.6295.7692
Thực đơn đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC  Số 01, Giá: 1.690.000 VNđ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC Số 01, Giá: 1.690.000 VNđ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotine quản lý-Mr- Tú :0936.963.717- Mr.THI : 0937771748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 2 ,GIÁ  . 1.850.000 VNđ/ BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 2 ,GIÁ . 1.850.000 VNđ/ BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :9028) 6295 7692 Hotine quản lý-Mr-Tú :0936.963.717 - Mr,THI : 0937771748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 03, GIÁ:  2.010.000 VNđ/ BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 03, GIÁ: 2.010.000 VNđ/ BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717 -Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ  04, GIÁ : 1.880.000 VNđ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 04, GIÁ : 1.880.000 VNđ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr- Tú : 0936.963.717-Mr.THI :0937.771.748 THỰC ĐƠN 04 : 1....
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 05 - GÍA: 1.920.000 VNđ/ BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 05 - GÍA: 1.920.000 VNđ/ BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn : (028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú : 0936.963.717-Mr.THI : 0937.771.748 THỰC ĐƠN 05 : 1...
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 06, GIÁ: 2.250.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 06, GIÁ: 2.250.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717 - Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 07, GIÁ: 2.180.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 07, GIÁ: 2.180.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717-Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 08, GIÁ: 2.360.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 08, GIÁ: 2.360.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717-Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 09, GIÁ: 2.210.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 09, GIÁ: 2.210.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717-Mr.THI: 0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 10, GIÁ: 2.630.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 10, GIÁ: 2.630.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717-Mr.thi :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 11, GIÁ: 2.360.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 11, GIÁ: 2.360.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717-Mr.thi :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 12, GIÁ: 2.480.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 12, GIÁ: 2.480.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717-Mr.thi :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 13, GIÁ: 2.170.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 13, GIÁ: 2.170.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717-Mr.THI : 0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 14, GIÁ: 2.290.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 14, GIÁ: 2.290.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717-Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 15, GIÁ:  2.230.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 15, GIÁ: 2.230.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717-Mr.THI :0937,771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 16, GIÁ:  2.360.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 16, GIÁ: 2.360.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :093.963.717-Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 17, GIÁ: 2.280.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 17, GIÁ: 2.280.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 18, GIÁ:  2.470.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 18, GIÁ: 2.470.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717- Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 19, GIÁ: 2.180.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 19, GIÁ: 2.180.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717-Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 20, GIÁ: 2.610.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 20, GIÁ: 2.610.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0936.963.717- Mr.THI :0937.771.748
2018 Copyright ẩm Thực Tre Vàng Design by webdaithang.com
Đang online: 9   |   Truy cập ngày: 59   |   Tổng truy cập: 958043

Ẩm thực tre vàng

Ẩm thực tre vàng

Ẩm thực tre vàng