Tre vàng kính chào quý khách hải đến với chúng tôi Hotline: 028.6295.7692 - 0979.720.479 - 0937.771.748 - 0907.799.499
Thực đơn đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC  Số 01, Giá: 1.390.000 VNđ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC Số 01, Giá: 1.390.000 VNđ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotine quản lý-Mr- Tú :0979.720.479 - Mr.THI : 0937771748 - 0907799499
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 2 ,GIÁ  . 1.640.000 VNđ/ BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 2 ,GIÁ . 1.640.000 VNđ/ BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :9028) 6295 7692 Hotine quản lý-Mr-Tú :0979.720.479 - Mr,THI : 0937771748 - 0907799499
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 03, GIÁ: 1.800.000 VNđ/ BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 03, GIÁ: 1.800.000 VNđ/ BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479 -Mr.THI :0937.771.748 0907799499
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ  04, GIÁ : 1.680.000 VNđ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 04, GIÁ : 1.680.000 VNđ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr- Tú : 0979.720.479 -Mr.THI :0937.771.748 - 0907799499 THỰC ĐƠN...
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 05 - GÍA: 1.720.000 VNđ/ BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 05 - GÍA: 1.720.000 VNđ/ BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn : (028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú : 0979.720.479 -Mr.THI : 0937.771.748 - 0907.799.499 THỰC...
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 06, GIÁ: 1.980.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 06, GIÁ: 1.980.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479 - Mr.THI :0937.771.748 - 0907.799.499
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 07, GIÁ: 1.920.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 07, GIÁ: 1.920.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479-Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 08, GIÁ: 2.080.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 08, GIÁ: 2.080.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479-Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 09, GIÁ: 1.990.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 09, GIÁ: 1.990.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479-Mr.THI: 0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 10, GIÁ: 2.410.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 10, GIÁ: 2.410.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479-Mr.thi :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 11, GIÁ: 2.100.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 11, GIÁ: 2.100.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479-mR.thi :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 12, GIÁ: 2.240.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 12, GIÁ: 2.240.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479-Mr.thi :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 13, GIÁ: 1.910.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 13, GIÁ: 1.910.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479-Mr.THI : 0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 14, GIÁ: 2.090.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 14, GIÁ: 2.090.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479-Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 15, GIÁ: 1.880.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 15, GIÁ: 1.880.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479-Mr.THI :0937,771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 16, GIÁ:  2.010.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 16, GIÁ: 2.010.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479-Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 17, GIÁ: 2.060.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 17, GIÁ: 2.060.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 18, GIÁ:  2.100.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 18, GIÁ: 2.100.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479- Mr.THI :0937.771.748 - 0907.799.499
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 19, GIÁ: 1.920.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 19, GIÁ: 1.920.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479-Mr.THI :0937.771.748
THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 20, GIÁ: 2.110.000 VNĐ / BÀN THỰC ĐƠN TIỆC SỐ 20, GIÁ: 2.110.000 VNĐ / BÀN
ĐT nhận tiệc & tư vấn :( 028 ) 6295.7692 Hotline quản lý -Mr -Tú :0979.720.479 - Mr.THI :0937.771.748 - 0907.799.499
2018 Copyright © ẩm Thực Tre Vàng Web Design by Nina.vn
Đang online: 7   |   Truy cập ngày: 89   |   Tổng truy cập: 626100
Hotline: 0907.799.499
Hotline 2: 028.6295.7692 - 0979.720.479 - 0937.771.748
Chỉ đường icon zalo Zalo: 028.6295.7692 - 0979.720.479 - 0937.771.748 SMS: 028.6295.7692 - 0979.720.479 - 0937.771.748

Ẩm thực tre vàng

Ẩm thực tre vàng

Ẩm thực tre vàng